Ponúkam služby v týchto oblastiach:

Psychodiagnostika:

- komplexná psychodiagnostika

- diferenciálna diagnostika na žiadosť lekára (všeobecného lekára, psychiatra, neurológa a pod.)

- psychologické vyšetrenia pre zbrojný preukaz

- psychologické vyšetrenia pre SBS (so zbraňou, bez zbrane)

- vyšetrenie pre potreby sociálnej poisťovne

- posúdenie jednotlivých psychických funkcii (pamäť, pozornosť, intelektové funkcie a pod.)

- posúdenie osobnosti, afektivity

Psychoterapia:

- individuálna psychoterapia (výkyvy nálad, depresie, úzkostné stavy, fóbie, poruchy spánku, osobnostné problémy,

  nízka sebadôvera, psychosomatické poruchy, vzťahové problémy a iné)

- krízová intervencia

- relaxačné techniky (Autogénny tréning, Jacobsonová svalová progresívna relaxácia)

Poznámka:  Vo svojej klinickej praxi sa venujem klientom starším ako 18 rokov.