Zdravotné výkony na odporúčania lekára (t.j. na výmenný lístok) plne hradí pacientom zmluvná zdravotná poisťovňa. Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Výkony mimo zdravotnej indikácie (t.j. bez odporúčania lekára) alebo na iné ako zdravotné účely sú spoplatnené nasledovne:
Celkové psychodiagnostické vyšetrenie  (cca 2 hod.) 

70€

Psychologické poradenstvo (individuálne, 50min.)

30€

Individuálna psychoterapia (50 min.)

30€

Psychologické vyšetrenie pre zbrojný preukaz

60€

Vyšetrenie pre potreby SBS (bez zbrane)

50€

Psychologické vyšetrenie pre Soc.poisťovňu

60€

Posúdenie pracovnej psychologickej spôsobilosti

60€

Nácvik relaxácie, relaxácia individuálna  (30 min)

15€

Dohodnuté termíny stretnutí sú považované za záväzné. Prípadné zmeny je potrebné nám oznámiť minimálne 24 hodín dopredu. Pri zrušení sedenia po tomto časovom limite alebo v prípade neoznámeného nedostavenia sa je účtovaný kompenzačný poplatok 10 eur.