Zdravotné výkony na odporúčania lekára (t.j. na výmenný lístok) plne hradí pacientom zmluvná zdravotná poisťovňa. Výkony mimo zdravotnej indikácie (t.j. bez odporúčania lekára) alebo na iné ako zdravotné účely sú spoplatnené nasledovne:
Celkové psychodiagnostické vyšetrenie  (cca 2 hod.) 

35€/hod.

Vstupné psychologické interview (50 min)

35€

Kognitívny tréning (kognitívna rehabilitácia - CogniPlus) (40 min)

20€

Psychologické poradenstvo, konzultácia (individuálna, 50min.)

35€

Individuálna psychoterapia (50 min.)

35€

Psychologické vyšetrenie pre zbrojný preukaz

70€

Vyšetrenie pre potreby SBS (bez zbrane)

60€

Psychologické vyšetrenie pre Soc.poisťovňu

60€

Profesionálny manažment pacienta (objednanie, organizačné konzultácie, administratíva nad rámec zdrav. starostlivosti a pod.)

5€/návšteva

Dohodnuté termíny stretnutí sú považované za záväzné. Prípadné zmeny je potrebné nám oznámiť minimálne 24 hodín dopredu. Pri zrušení sedenia po tomto časovom limite alebo v prípade neoznámeného nedostavenia sa je účtovaný kompenzačný poplatok 15 eur.

Uvedený cenník je platný pre:

- pacientov / klientov na vlastnú žiadosť, t.j. bez odporúčania lekára

- pacientov v prípade výkonov nad rámec zdravotného poistenia a úhrad zdravotných poisťovní

© 2016 PhDr. Tomáš Ďurčo
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!