Zdravotné výkony zo zdravotných indikácií hradí pacientom zmluvná zdravotná poisťovňa.    Výkony mimo zdravotnej indikácie alebo na iné ako zdravotné účely sú spoplatnené nasledovne:
Celkové psychodiagnostické vyšetrenie  (cca 2 hod.) 

50€/hod.

Vstupné psychologické interview (50 min)

40€

Kognitívny tréning (kognitívna rehabilitácia - CogniPlus) (40 min)

20€

Psychologické poradenstvo, konzultácia (individuálna, 50min.)

40€

Individuálna psychoterapia (50 min.)

40€

Psychologické vyšetrenie pre zbrojný preukaz

90€

Vyšetrenie pre potreby SBS (bez zbrane)

80€

Psychologické vyšetrenie pre Soc.poisťovňu

90€

Náhrada za vopred neospravedlnenú neúčasť na dohodnutom psychohoterapeutickom sedení (menej ako 24 hod. pred sedením)

20€

Profesionálny manažment pacienta (organizačné konzultácie, zabezpečovanie administratívy nad rámec zdrav. starostlivosti, emailová komunikácia, poskytovanie vlastných edukačných či relaxačných materiálov a pod.)

5€/návšteva

Dohodnuté termíny stretnutí sú považované za záväzné. Prípadné zmeny je potrebné nám oznámiť minimálne 24 hodín vopred telefonicky alebo mailom. Pri zrušení sedenia po tomto časovom limite alebo v prípade neoznámeného nedostavenia sa je účtovaný kompenzačný poplatok podľa platného cenníka vo výške 20 eur.

Uvedený cenník je platný pre:

- pacientov / klientov na vlastnú žiadosť alebo bez zdravotnej indikácie

- pacientov v prípade výkonov nad rámec zdravotného poistenia a úhrad zdravotných poisťovní

© 2016 PhDr. Tomáš Ďurčo
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!