Niečo o mne ...

Pochádzam z Kysúc. Psychológia mi vstúpila do života už počas štúdia gymnázia. Otvoril sa mi vtedy úplne nový pohľad, ako sa dá na svet a ľudskú skúsenosť nazerať a ako ich uchopovať. Čím viac som o nej dozvedal, tým viac narastala u mňa túžba venovať sa oblasti duševných a telesných ťažkostí, ich význame v živote človeka a možnosťami ako s nimi pracovať. Psychoterapeuticky som sa rozhodol orientovať na Geštaltterapiu, ktorá kladie dôraz na zážitok v terapii (prežívanie, telo, emócie), vieru vo vnútorné sily klienta a slobodu rozhodovania. Aktuálne žijem so svojou manželkou, dcérou a synom vo Zvolene. Vo voľnom čase a chvíľach pre seba sa rád venujem hudbe, pobývaní v prírode a meditácii.

Pracovné skúsenosti:

Psychiatrické oddelenie v Nemocnici Zvolen a.s. (2010-2011)
Letecká vojenská nemocnica a.s., Ambulancia leteckej, dopravnej a klinickej psychológie (2011-2012)
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya v Kremnici (2012 - 2017)
Ambulancia klinickej psychológie vo Zvolene KLIP s.r.o (2014 - 2017)
Ambulancia klinickej psychológie v Žiari nad Hronom PhDr. Mária Komadová s.r.o  (2017)
Ambulancia klinickej psychológie v Žiari nad Hronom Sana Mente s.r.o (2018 - súčasnosť)                                                                                                                                                                                 
Odborné vzdelanie: 

2010 - magisterské štúdium Trnavská Univerzita v Trnave

2014 - špecializácia v odbore klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite                    

2015 - rigorózna skúška na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave (PhDr.)                                             

2017 - certifikovaná pracovná činnosť v odbore Psychoterapia (Gestaltpsychoterapia) v rámci                              Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP)                                                 

2021 - certifikovaná pracovná činnosť v odbore Dopravná psychológia v rámci Slovenskej zdravotníckej  univerzity (SZU)

Moju psychoterapeutickú prax supervízne zastrešovali v rokoch 2014-2022 psychoterapeuti a psychiatri MUDr. Vladimír Velický a MUDr. Grétka Velická z Banskej Bystrice.

Som členom Slovenskej komory psychológov (SKP)

© 2016 PhDr. Tomáš Ďurčo
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!