Niečo o mne ...

Pochádzam z Kysúc, konkrétne z Čadce. Psychológia mi vstúpila do života už počas štúdia gymnázia. Otvoril sa mi vtedy úplne nový pohľad, ako sa dá na svet nazerať a ako o ňom rozmýšľať. Čím viac som o nej vedel, tým viac narastala u mňa túžba venovať sa oblasti duševných ťažkostí, ich význame v živote človeka a možnosťami ich liečby. Psychoterapeuticky som sa rozhodol orientovať na Gestaltterapiu, ktorá kladie dôraz na zážitok v terapii (emócie), vieru vo vnútorné sily klienta a slobodu rozhodovania. Aktuálne žijem so svojou manželkou, dcérkou a synom vo Zvolene.

Pracovné skúsenosti:

Psychiatrické oddelenie v Nemocnici Zvolen a.s. (2010-2011)
Letecká vojenská nemocnica a.s., Ambulancia leteckej, dopravnej a klinickej psychológie (2011-2012)
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya v Kremnici (2012 - 2017)
Ambulancia klinickej psychológie vo Zvolene KLIP s.r.o (2014 - 2017)
Ambulancia klinickej psychológie v Žiari nad Hronom PhDr. Mária Komadová s.r.o  (2017)
Ambulancia klinickej psychológie v Žiari nad Hronom Sana Mente s.r.o (privátna prax) (2018 - súčasnosť)                                                                                                                                                                                 
Odborné vzdelanie: 

2010 - magisterské štúdium Trnavská Univerzita v Trnave

2014 - špecializácia v odbore klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite                    

2015 - rigorózna skúška na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave (PhDr.)                                             

2017 - certifikovaná pracovná činnosť v odbore Psychoterapia (Gestaltpsychoterapia) v rámci                              Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP)                                                 

2021 - certifikovaná pracovná činnosť v odbore Dopravná psychológia v rámci Slovenskej zdravotníckej  univerzity (SZU)

Moju psychoterapeutickú prax supervízne zastrešujú MUDr. Velický a MUDr. Velická v Banskej Bystrici.

Som členom Slovenskej komory psychológov (SKP)

© 2016 PhDr. Tomáš Ďurčo
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!